Hľadáte bývanie v Bratislave

Riešením môžu byť pre Vás nájomné byty na Galvaniho ulici 1, čerstvo zrekonštruované, pripravené na bývanie.

  • Vyriešte svoje bývanie

    Vyriešte svoje bývanie v nájomných bytoch s vlastným sociálnym zariadením, prirodzeným svetlom, bez výškových budov v dobrej lokalite.

  • Príďte na obhliadku

    Kontaktujte nás a objednajte si obhliadku bytu. Zistite, či to bude to pravé bývanie pre Vás. Zvoľte si Vám najbližší spôsob kontaktu.

  • Dobrá občianska vybavenosť

    Za dobrú občiansku vybavenosť považujeme dostupnosť nákupných možností, dopravných spojení, aj škôl. Nič z toho nám nechýba.

Kontaktujte nás

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Prevádzkovateľ: HOTELY Plus a.s., Bulharská 72, 82104 Bratislava, IČO: 35749105. Kontakt: hotelplus@hotely-plus.sk . Účel: Spracúvanie osobných údajov dopytujúcich. Doba uchovávania: 12 mesiacov. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov).

Kontaktné informácie
Bytový dom F, Galvaniho 1, 821 04 Bratislava +421 903 215 100 info@startovaciebytybratislava.sk
Chyba 404 / Error 404

Error 404

CZ
Omlouváme se, ale zadaná cesta nelze nalézt. Možná jste jste se překlikl/a v zadaní cesty nebo jen soubor dočasně neexistuje. V případě, že jste si jist, že soubor má existovat, kontaktujte administrátora dané domény.
SK
Ospravedlňujeme sa, ale zadaná cesta nejde nájsť. Možno ste ste sa překlikl/a v zadaní cesty alebo len súbor dočasne neexistuje. V prípade, že ste si istý, že súbor má existovať, kontaktujte administrátora danej domény.
EN
We are sorry, the required path cannot be found. Perhaps you have misclicked while entering the path or the file does not exist temporarily. In case you are sure the file does exist, contact the administrator of the given domain.
DE
Wir bitten um Entschuldigung, der gewünschte Pfad kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen oder die angegebene Datei ist vorübergehend inaktiv. Falls Sie sicher sind, dass die Datei existiert, kontaktieren Sie bitte den Administrator der entsprechenden Domäne.
© GIGASERVER.CZ Webhosting provozovaný společnosti Seonet Multimedia s.r.o.