Hľadáte bývanie v Bratislave

Riešením môžu byť pre Vás nájomné byty na Galvaniho ulici 1, čerstvo zrekonštruované, pripravené na bývanie.

  • Vyriešte svoje bývanie

    Vyriešte svoje bývanie v nájomných bytoch s vlastným sociálnym zariadením, prirodzeným svetlom, bez výškových budov v dobrej lokalite.

  • Príďte na obhliadku

    Kontaktujte nás a objednajte si obhliadku bytu. Zistite, či to bude to pravé bývanie pre Vás. Zvoľte si Vám najbližší spôsob kontaktu.

  • Dobrá občianska vybavenosť

    Za dobrú občiansku vybavenosť považujeme dostupnosť nákupných možností, dopravných spojení, aj škôl. Nič z toho nám nechýba.

Kontaktujte nás

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Prevádzkovateľ: HOTELY Plus a.s., Bulharská 72, 82104 Bratislava, IČO: 35749105. Kontakt: hotelplus@hotely-plus.sk . Účel: Spracúvanie osobných údajov dopytujúcich. Doba uchovávania: 12 mesiacov. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov).

Kontaktné informácie
Bytový dom F, Galvaniho 1, 821 04 Bratislava +421 903 215 100 info@startovaciebytybratislava.sk